Hona hemen HarremaN Ingeniaritza S.L.-k egunero egiten dituen lan ezberdinak:

Zerbitzu zerrenda

Obren eskakizun tekniko guztiak defini eta zehazteko erabiltzen den dokumentu multzoa. Memoria, plano, baldintza plegua, arrekontua, Segurtasun eta Osasun ikerlana, kalitatearen kontrola eta eraikuntza - hondakin kudeaketa atalak agertu behar dira proiektu batean, eta beharrezkoa izatekotan, ingurumenaren inpaktuaren ikerlana.

Proiektuen Idazketa

Obraren exekuzioan, proiektua eta kontratua era egokian interpretatuko da, proposatutako azken helburua lortuko dela zihurtatzeko.

Obra amaitu ondoren idatzi beharreko likidazio proiektua Obren Zuzendariaren betebeharretan gehitzen da. Proiektua memoria, plano eta azken balorazio baten bidez osatuta dago, hauetan obren egoera zehatza erakusten da.

Obren Zuzendaritza

Tekniko Eskudunaren eskutik egindako gai baten inguruan behatutako inguruabarren azterketaren azalpen teknikoen bidez osatutako dokumentu multzoa.

Txosten Tekniko Ezpezializatuak

Peritazioaren menpean jarritako arazoaren Tekniko Eskudunaren iritziaren erakusketa da

Obren Peritazioa

HarremaN Ingeniaritza S.L.

Aurkezpena

Gure Enpresa

Zerbitzu Zerrenda

Erreferentziak

Lokalizazioa